29.3.10

LLÜG ja riigikaitse

Eelmisel teisipäeval saime Kullamaal kokku Lihula ja Kullamaa valla juhtidega - arutasime LLÜG loomisega seotud asjaolusid. Muuhulgas tõdesime, et selleks, et saavutada riigigümnaasiumi staatust, ning selleks, et potentsiaalne teeninduspiirkond kataks tervet Eestit, peab koolil olema väga selge, tugev ja omanäoline spetsiliteet riigi haridusmaastikul. Üheks võimaluseks on muidugi loodusharidus, millega Lihula on seni tegelenud...ka majandusvaldkond... . Samas peab see kallak olema riigis niivõrd tugev, et vääriks vastavat riigikooli. Üheks võimaluseks pakkusin välja ka riigikaitseõpetuse. Tegin seda teadmises, et riigikaitse struktuuris on jätkuvalt puudus ohvitseridest ja minule teadolevalt sellise suunaga gümnaasiumi Eestis ei ole. Samas ka rõhutasin, et see võiks olla üks võimalus, et see on vaid mõte, mis põhineb aimdusel, mitte teadmisel. Leppisime kokku, et seda mõtet tuleks kontrollida nii kaitseväe, kui kaitseministeerijumi juhtkonna kaudu. Mulle oli parajaks üllatuseks, kui laupäevane Lääne Elu kirjutas juba kindlas kõneviisis, et Lõuna-Läänemaal hakkavad kadetid ringi jooksma. Tõenäoliselt siis juba jõuti selle mõtte paikapidavust kontrollida.. ja juba kusagil võeti vastu otsus, et nii saabki olema... või lihtsalt kanti idee ja aimdusest kantud mõte välja tegelikkusena. Praegu ma küll kõiki asjaolulisid ei tea, kuid tundub, et riigikaitse kallaku väljahõikamine LLÜGile oli veel pehmeltöeldes varajane. Nii nagu ei ole veel otsustatud LLÜG moodustamist (on alustatud vastava suunalisi arutelusid), nii ei ole veel ka otsustatud LLÜG kallakuid.