12.9.13

Alustame algusest


Sotsiaaldemokraadid lähevad Läänemaal välja kolme nimekirjaga. Eelmistel, 2009 aasta valimistel, oli meil kaks – Haapsalu ja Lihula nimekirja. Seekord on lisandunud SDE nimekiri uues, kolme valla (Risti, Taebla, Oru) ühinemisel tekkivas Lääne-Nigula vallas. Sotsiaaldemokraatide tähelepanu all Läänemaal on lapsed, haridus ja töökohad. Aga mitte sellest ei tule meil alustada. Meil tuleb alustada algusest – ehk demokraatiast. Kõigis kolmes omavalitsuses kus SDE nimekiri on välja pandud, on demokraatia tugevdamine meie üks esimesi ülesandeid ja meie kindel lubadus. Valitsemiskultuuri tõstmine, volikogu ja tema komisjonide rolli tõstmine, kodanikeühenduste  kaasamine  - need on küsimused, millest tuleb pihta hakata.
Elanikkond Läänemaal väheneb, seda nii negatiivse loomuliku iibe, kui väljarände tõttu. Just eriti olukorras, kus iga inimene loeb, on kummastav jälgida, kuidas näiteks Haapsalu volikogu on sisuliselt muudetud kinniseks asutuseks. Haapsalu on üks vähestest linnadest, kui mitte ainus, kus volikogu komisjonidesse ei kuulu inimesi väljastpoolt – kodanike hulgast. Volikogu töösse kaasatute hulk on oluliselt väiksem, kui teistel linnadel.  Lääne – Nigula valla ühislepingu koostamisel tõrjuti lepingust ettepanekud külavanemate kogu moodustamiseks  volikogu juurde, uue volikogu suurus määrati võimalikult väiksena. Need on paar konkreetset näidet, kuidas üks osa kohaliku tasandi poliitikuid püüavad endale luua mugavat nišši valitsemiseks ja võimul püsimiseks.

Kui nüüd demokraatia küsimustest edasi liikuda, siis tõesti, töökohtade kättesaadavus on üks esimesi kriteeriumeid, mis inimesi kohapeal hoiab. Mitte ainult ilus loodus, head naabrid ja vahva kultuurisuvi. Eelkõige siiski võimalus endale ja oma perele aastaringselt normaalselt elatist teenida. Järgmistel valmisperioodidel sõltub omavalitsuste edukus sellest, kui suure osa oma eelarvest keegi kulutab ettevõtluse edendamisele. Jah, ettevõtluse arendamine ei ole otseselt seadusest tulenev omavalitsuse kohustus. Aga see on hädavajalik. Jah, linna või valla eelarve vahendite kasutamine ettevõtluse edendamiseks on riskantne – aga kui äkki ei õnnestugi?  Aga parem siiski on võtta riske ja teha endast parim, kui pärast ohata tühjaks jäänud koolimaja ukse juures ja tõdeda, et me ei püüdnudki.  
Sotsiaaldemokraadid Läänemaal ei kandideeri mitte võimuihast, vaid sellepärast, et nad näevad vajadust avatud valitsemise järele.  Ei uusi ega endisi oligarhe ei pea me Läänemaal ametisse valima, vaid lihtsalt inimesi. Me vajame juhte, mitte ainuvalitsejaid, liidreid, mitte autokraate, teadjaid, mitte kõiketeadjaid, hoolijaid, mitte ignorante. Nii nagu Eestis, nii ka Läänemaal –"kellegi või millegi üle“ valitsemine on tupiktee. Valitseda saab ainult „koos“. Sotsid ei ütle, et  - „vali meid, küll meie valitseme sinu üle, meie teame kõige paremini“.  Meie ütleme – iga inimene loeb! Me kutsume inimesi endaga koos meie ühise kodu eest hoolt kandma. Tule kaasa!

Lugupidamisega
Neeme Suur
SDE Läänemaa piirkonna esimees