21.5.14

Kohtumine majandusministriga Haapsalu raudtee teemal

Eelmisel reedel, 16 mail, kohtusid Läänemaa esindajad  majandusminster Urve Paloga, teemaks oli Haapsalu raudtee taastamine. Kohtumisel osalesid läänlaste poolt riigikogu liige Neeme Suur, maavanem Innar Mäealu ja pikaajaline Haapsalu raudtee teemaliste projektide ekspert Rein Riisalu Tallinna Tehnikaülikoolist. Majandusministeeriumi poolt osalesid kohtumisel ka transpordi asekantsler Eero Pärgmäe ja ministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Toomas Haidak.

Arutelul käsitleti seninseid toiminguid raudtee taastamise ettevalmistamiseks, praegu maavalitsuse juhtimisel tehtavaid töid (trassi asukoha analüüs ning joonobjekti teemaplaneering) ning räägiti ka järgmistest sammudest projekti elluviimisel. Järgmiseks kohustuslikuks sammuks oleks raudtee taastamisele keskkonnamõjude hinnangu koostamine. Et tegemist on olemasoleva trassiga, siis ei tohiks keskkonnamõjude hindamine väga keeruline olla, oma ressurssi nõuab see aga siiski.
Minister oli Haapsalu raudtee taastamise osas positiivse hoiakuga ja väljendas ministeeriumi toetust üldisemalt. Arutelu keskenduski võimalike lahenduste otsimisele. Siiski arvas minister, et järgmise perioodi EL vahenditest Haapsalu raudtee jaoks raha ei jagu. Järgmiseks perioodiks planeeriti raudteede renoveerimiseks pisut üle 80 miljoni euro ning need summad kulutatakse pea-asjalikult Tapa - Tartu ja Tapa - Narva suundade rekonstrueerimise jätkamiseks ja ka nende tööde teostamiseks jääb vahendeid napiks. Läänemaa esindajad rõhutasid vajadust ettevalmistavate tööde jätkamiseks ning palusid ministeeriumi abi keskkonnamõjude hinnagu teostamiseks rahastamise leidmisel. Läänlased tegid ettepaneku kaaluda võimalusi ka raudtee taastamise alternatiivseks rahastamiseks, näiteks Eesti Raudtee kaudu teostatava omainvesteeringu kaudu.
Minister planeerib ka visiiti Läänemaale, võimalik visiidi toimumise aeg võiks olla augustis - septembris.

8.5.14

Poliitikast ja õhupallidest

Ei osanud kuidagi oodata, et sotsiaaldemokraadid pälvivad oma tagasihoidliku telgi ja tänavakampaaniaga maakonna ajalehes niivõrd kriitilise-iroonilise vastukaja. Läksime sel päikeselisel maipäeval Haapsalust siiski naeratusi otsima. Olime oma telgiga linna vahel kolm tundi ja kohtasime selle aja jooksul paarikümmet inimest, kes pead raputasid või tõrjuvalt käega rehmasid ja ühe kurja vanaproua, kes sotsiaaldemokraadid koos kogu muu poliitikaga maapõhja sarjas. Aga lisaks neile leidsime ka  üle 400 sõbraliku naeratuse ja lahke tervituse. 

Meil oli kindel mõte – tuletada inimestele meelde Euroopa Parlamendi valimiste lähenemist, kutsuda neid valima ja ka meie poolt hääletama. Telgiga tänavale tuleku eesmärk ongi ju inimestega vahetult suhtlemine. Päris vahva oli jälgida  reaktsioone, kui riigikogu esimees Eiki Nestor või rahvasaadik Marianne Mikko neile tänaval tervituseks käe sirutab. „Oi näed, ongi Nestor“ või  „Päris elus inimene, muidu näed ainult televiisorist“ – need on toredad äratundmishetked.

Ja muidugi arvukad arutelud kandidaatide ja selle üle, kas ja miks keegi ikka Brüsselisse minna tahab. Kuidas suudab Lauristini end kehtestada ja mis võiks olla noore Ossinovski trump või mida seal Euroopa Parlamendis üldse ära teha annab?  Üks ilus õhupall ja näiteks õnneloos käivad sellistel puhkudel ikka asja juurde. Ja üks sotside kampaaniapaberisse mähitud väike šokolaad. Kui tasuks on inimese tähelepanelik pilk ja soe sõna, siis ei ole see ei mahavisatud aeg ega raha. Vaevalt, et me rohkem tähelepanu oleksime pälvinud, kui oleksime ühte karva hallid mantlid selga pannud ja kurbade nägudega kaubamaja seina ääres seisnud. Kui inimene veel ka meilt  kaasa saadud infolehed ja ajakirja läbi vaatab ning poliitika kohta rohkem teada saab, siis on juba eriti hästi.

Kas poliitika on tõesti igav? Seda peaks võib olla küsima ukrainlastelt. Või siis nendelt inimestelt, kes on praegu Eesti riigi turvalisuse pärast mures. Või siis noortelt emadelt ja isadelt, kes võivad eesootava lastetoetuse tõusu üle rõõmu tunda. Või siis põllumeestelt, kelle igapäevane sissetulek sõltub otseselt Euroopa põllumajanduspoliitikast. Isegi allakirjutanu tagasihoidlik amet riigikogu õiguskomisjoni esimehena ei ole ühestki otsast igav. Näiteks käivad komisjonis praegu arutelud, kuidas vähendada Eestis majanduskuritegusid või milline peab olema uus meretöö seadus ja selle sätted, mis puudutavad Eesti meremeeste õigusi ja kohustusi suhetes laevaomanikega.  Ajad nii Eesti riigis kui terves Euroopas on täna sellised, mida ei saa kuidagi igavateks pidada. Head inimesed, tulge valima, see on parim viis poliitika ja ka Eesti elu mõjutamiseks. Meie jälle lubame  tulla ka edaspidi tänavale rahva hulka, et rääkida inimestega otse ja vahetult, mitte ainult televiisori vahendusel või siis puldist kõnesid pidades.

Parimat soovides, Neeme Suur, Riigikogu õiguskomisjoni esimees, SDE Läänemaa piirkonna esimees
 .