10.4.11

Vastuseks Vanapaganale

Vanapagan:

Kui teised maakonnad suutsid enda toetuseks eraldi rahastusprogrammid selle aja jooksul välja ajada, siis meie maakonnale piisas, et Läänemaa ilusad pildid rippusid kuu aega riigikogu seinal. "Siinjuures peab nii maavanem kui ka maavalitsus olema toetaja ja teenindaja, mitte suure juhi ja õpetaja rollis," ütles Suur enda avakõnes maavanemana alalehele Lääne Elu. Kunagi tähistas mõiste "Haapsalu maffia" Haapsalust pärit poliitikuid. Andres Lipstok, Toomas Vilosius, Heiki Kranich, ka Hannes Danilov ja Urmas Sukles olid toona need, kes talitasid Haapsalu edendamiseks aktiivselt riigi tasandil. "Minu unistus on sellesamane kooslus taastada," tunnistas Suur. Valdade ühinemisel on moraalsed kahjud suuremad kui materiaalne kasu. Altematiiviks on Suure sõnul omavalitsuste vabatahtlik koostöö. – kokkuvõttena ei kujunenud maavalitsusest ei teenindajat, ei poliitilise jõu koondajat, ei toonud ta ka ühtegi pädevat nägu maavalitsusse ega jõudnud valdade vabatahtliku koostöönigi. Kuid hea mees, kes lubabki, näe Luige Lauri ja Paltsu Juhani valimiseduks piisab õhupallide ja kondoomide jagamisestki......
www.laanlane.ee


No vat siis. Nende internetikommentaaridega on nii, et tavaliselt on tegemist lihtsalt kurja urisemisega ja enda vaimse tervise huvides tuleks need tähelepanuta jätta. Kuid samas jälle – kui kommentaatori kirja – ja väljendusoskus heal tasemel on, siis tundub, et tegemist on teadja ja normaalse inimesega – ja siis tahaks vastata, või vastu vaielda, kui nõus ei ole. Vastan siis värskes Läänlases ilmunud kommentaator Vanapagale siin – oma blogis.

Veel – vahemärkuseks - selle enda tehtust rääkimisega on ka kentsakas see lugu. Enda kiitmine pidi haisema – kõnekäänd selline. Ametnikuviha on üleüldiselt levinud nähtus ja nii ei suuda keegi teine inimene ametniku kiita ka – ei ole hea toon. Ametniku laitmine seevastu on jumalale meelepärane tegevus - ja et alati saab paremini, siis nagu on alati põhjust ka. Ametnik tavaliselt vastab vaikimisega – mis sa siin ikka õiendad. Ja pealegi – vaikimine lubab jääda filosoofiks. Kirjaoskajale inimesele ( seda ma Vanapaganast arvan) aga tekib tahtmine vastu vaielda.

Ma ei saa nõustuda Vanapagana kriitikaga – vähemalt suurema osaga sellest. Millised on need teiste maakondade eraldi rahastusprogrammid? Kas on olemas Raplamaa programm, Järvamaa programm vms? Jah, on olemas Setumaa programm, Virumaa programm tehti käesoleval aastal... Need on kultuuriministeeriumi all olevad programmid eraldi kultuuripiirkondade toetamiseks. Ja siia ritta lisandub järgmisel aastal ka Eestirootsi kultuuriprogramm – vähemalt juhul, kui kultuuriministeerium oma sõna peab. Ei ole võimalik luua Läänemaa programmi. Nagu ei olemas Raplamaa, või Saaremaa või Järvamaa programmi. On võimalik luua Kihnu ja Setu programm. Siseministeeriumi all on väikesaarte prorgamm ja kagu-eesti programm. Väikesaarte programmist saavad osa ka Vormsi ja Osmussaar. Ja nüüd siis Kultuurimisteeriumi juurde luuakse ka eestirootsi programm – ja seda mitte vaatamata, vaid tänu – muuhulgas - ka minu tegevusele. Ma ei tea, millele Vanapagan viitab, kui räägib teiste maakondade eraldi programmidest – kardan, et ta ei tea ise ka.

Tegelikult kujunes maavalitsusest just nimelt teenindaja, poliitiliste jõudude koondaja ja koostöö toetaja. Jah – ma ei jõudnud tuua ühtegi uut pädevat nägu maavalitsusse (siiski - saarevahid ja ÜTR-inspektorid - aga neid ei peeta silmas siinkohal) – minu tööajal kukkus eelarve kolinal, pidevate koondamiste tulemusena jäi 43 töökohast alles 27. Uue näo toomine jäi mul pooleli – enne minu äratulemist just koostasime ametijuhendit – maavanema õigus – ja majandusvaldkonna nõuniku jaoks. Aga vaadake - hoolimata sellest, et maavalitsuse eelarve vähenes 23% ja töötajaskond vähenes 30 % ei loobunud me ühestki funktsioonist. Maakondades on tavaline see, et ühistansporti korraldatakse läbi omavalitsuste moodustatud ühistranspordi keskuste, et maakondlikku infoportaali peab üleval omavalitsusliit, et maavalitsus on lihtsalt loobunud kultuuritöötajast – seadusest tulenevat kohustust enam pole jne.jne. Meie juures on need maavalitsuse tegevused. Omavalitsuste koostöö – et ma ei ole sellega tegelenud? Tere talv! Omavalitsusliidu koospüsimise toetamine mitte väga ammu – oli ka üks maavanema tegevustest ja muuseas – edukas. Selleks, et minna veel sügavamale vabatahtlikult koostööle – et omavalitsused koondaksid oma eelarvetest rohkem kui need paar protsenti, mis praegu? 10%? 20%? Selleks on vaja teistsugust halduskorraldust – näiteks teise tasandi omavalitsust – või siis omavalitsusliidule avalik-õiguslikku staatust.

Poliitiliste jõudude koondamine? Ma kutsusin poliitiliste erakondade esindajaid, tippametnikke, ettevõtjaid kokku, kokkusaamised toimusid Haapsalus ja Tallinnas. Koostööd tegin siin Haapsalu linnavalitsusega. Viimasel korral toimus kokkusaamine Tallinnas, oli päris palju osalejaid. Tutvustasime maakonnale olulisi projekte, Sukles rääkis linnaasjadest. Korraldamisel oli ka järgmine kohtumine, see aga jäi ära – ja mitte minu tegematajätmise tõttu. Loodan, et traditsioon jätkub. Kas toimus poliitiliste jõudude ühinemine – võib olla mitte, kuid kui seda kokkusaamiste traditsiooni jätkata, siis igatahes on see maakonnale pigem toeks, kui takistuseks.

Vaat nii on lood. Jõudu ja edu maakonnale ja maavalitsusele, Vanapaganale ka.