21.3.14

Vähemalt kuus regionaalministrit

Palju on viimasel ajal esitatud küsimust, et kuidas küll sotsiaaldemokraatliku erakonnaga moodustatud valitsuses ei ole regionaalministrit. Et kas regionaalpoliitika ei olegi enam SDE jaoks oluline?

Olukord, kus regionaalarengut on vaid ühe ministri mureks peetud, ongi meid viinud sinna, kus me praegu oleme – regionaalne ebavõrdsus aina süveneb. Ehk mäletate veel regionaalminister Kiisleri väljaütlemist, et „mina teiste töösse ei sekku“. Lisaks tagasihoidlikule suhtumisele, senisel regionaalministril olidki vaid napid võimalused mõjutamaks hariduse, transpordi või sotsiaalvaldkonna arenguid.  Aga just need valdkonnad mõjutavad kõige rohkem elu võimalikkust väljaspool suurlinnu. Just hea ühistransport tagab töökohtade kättesaadavuse ka kaugema nurga inimestele. Just koolide, lasteaedade ja tervishoiuteenuste kättesaadavus moodustab olulise osa elukvaliteedist. Need ja veel paljud teised küsimused ei ole aga regionaalministri haardeulatuses olnud. Midagi on olnud põhimõtteliselt valesti.

Regionaalpoliitika on jätkuvalt üks SDE poliitika nurgakividest. Regionaalpoliitika osakaal valitsuse tegevuses peab suurenema, mitte vähenema.  Nüüd võime öelda, et valitsuses ei saa olema mitte üks vaid vähemalt kuus regionaalministrit.  Loodame, et Reformierakond meile ehk appi tuleb ja tegusate regionaalministrite nimekirja valitsuses veelgi pikendab. Iga SDE minister on valmis kandma oma vastutusalas hoolt selle eest, et oleks tagatud regionaalne tasakaal. Just ministeeriumide vastutusalade kaudu seisab SDE hea selle eest, et inimeste õigused oleksid kaitstud sõltumata nende elukohast, et töökohad ja teenused oleksid kättesaadavad igas Eestimaa maanurgas.

Sotsiaaldemokraadid tõid koalitsioonileppesse regionaalpoliitika mõiste ja nõude, et iga riigi strateegiline dokument ja eelnõu peab sisaldama ka hinnangut regionaalsele arengule. Regionaalareng ei saa olla ühe mehe soolo vaid peab olema läbiv joon iga ministri  tegemistes.  Koordineeriv funktsioon siinkohal peaks aga kuuluma otseselt peaministri vastutusalasse.

Nagu teame, siis kuulub regionaalministri ametikoha kaotamine ka IRLi plaanide hulka.  Nemad seovad regionaalministri ametikoha haldusreformi elluviimisega, nähes omavalitsuste liitmist, kui regionaalministri peamist ülesannet. Seda, et haldusreformi protsess ei ole olnud edukas, pidime ise paljude aastate jooksul tõdema. Haldusreform on hädavajalik ja sellega tuleb kohe edasi minna. Koalitsioonileping näeb ette konkreetsed toimingud juba 2014ndaks aastaks. Planeeritav muudatus on aga niivõrd oluline, et selle eestkõnelejaks ei saa olla keegi muu kui peaminister. Ehk hakkab ka Reformierakonna peaminister haldusreformi eestkõnelejaks, 2015 aastal sotsiaaldemokraatide hulgast valitud peaminister teeb seda aga kindlasti.

 

6.3.14

Haapsalu kõige suurem ristmik jäägu fooridega

Ma loodan küll, et Haapsalusse ei ehitata Tln mnt - Jaama tn ristmikule ringristmikku. Ma usun, et ringristmik on suurema läbilaskvusega. Ma usun, et et ringristmiku läbimiseks kulub vähem aega. Ja ma ka usun, et juhul, kui toimub õnnetus, siis ringiristmikul on see väiksema negatiivse mõjuga kui tavaristmikul, sest autod põrkavad üldiselt kokku n.ö küljetsi või suurema nurga all, kui tavaristmikel.
Aga mulle ei meeldi tavaristmik, sest see on vähem turvalisem. Ringristmik on reguleerimata ristmik, kus kõik, ka minu turvalisus sõltub mitte foori tuledest, vaid inimeste hoiakutest, suhtumisest ja iseloomust. Maksab tugevama ja agressiivsema juhi õigus. Iga päev sõidan Tallinnas ka ja saan hakkama... asi ei ole minus. Asi on üldises ohutuses.

Sõitmine on niikuinii ohtlik. Miks me peame looma olukorra, kus linna pearistmik muutub omavahelise võitluse tandriks. Et ringristmikku on odavam ülal pidada. Võib olla küll, aga see odavus tuleb ju inimeste närvide arvelt. Et öösel plõksivad need foorid seal tühja. Nojah, aga väga mitmeid tunde on Jaama ristmikul auto autos kinni. Mulle meeldib fooriga ristmik. Ootad oma korra ära ja siis sõidad. Nüüd on sinu kord, palun sõida. Mitte nii, et jalg gaasil ja siduril passimas momenti, millal ma ehk mahun ära vahesse, mis ehk on autode vahele unustatud. Võidetud minutid...näe, läks õnneks. Jõudsin tervelt koju...

Olgu nende väiksemate ringidega Haapsalus, nagu on, aga Jaama ristmik peaks jääma fooridega ristmikuks. Lihtsalt igapäevaselt autoga sõitva inimese arvamus.