15.7.11

Riigist ja ratturitest

Mõtlesin hulk aega, et millised tunded mind seoses nende vabastatud ratturitega valdavad? Et kõigepealt jooksevad läbi mõtted, et ise süüdi ja ärgu ronigu jne. See on vaid aga korraks.

Tegelikult on nii, et inimesed teevad igasuguseid asju, kogu aeg. Sõidavad autoga, lendavad lennukiga, teevad langevarjuhüppeid, käivad matkamas siin ja seal, töötavad ehitusel ja metsalangetusel ... kõik on hirmus ohtlik. Tegelikult ongi nii, et inimesed on inimesed sellepärast, et nad teevad igasuguseid asju. Vaatavad küll, kuidas saavad, et midagi ei juhtuks, aga ikka juhtub. Ja kui midagi juhtub, siis peab kellelegi loota olema. Ja riik ongi sellepärast riik, et inimesele appi minna.

Mul oli ükskord selline kogemus, et Londoni - Stockholmi lennukis istus minu kõrval üks tiba üle keskea inglanna, kes rääkis, et sõidab..oli see Indoneesia vist. Et mehest lahus ja lapsed suured, palk norm. Igal aastal võtab mingi pikema reisi ette - metsikult, et maad ja rahvast näeks. Mina küsisin tema käest, et millele või kellele ta loodab nendel üksinda reisidel, kaugetel maadel. Juhatasin tema mõtet, et kergem vastata oleks ...et mis annab talle vajaliku turvatunde - perekond, jumal...vms. Tema vastas, et tema riik annab talle vajaliku turvatunde. Vaat nii. Praegu on erandolukorras ka Eesti riik ennast tõestanud, kui turvalisuse allikas. Kui nii saab olema ka igapäevases elus, siis on olemas vastus küsimusele - mis maa see on?

9.7.11

Näide riigikogu liikme suvest

Et siis riigikogu ei puhka kunagi :) Külastasin 30.ndal juunil Lihula ja Hanila omavalitsusi, kus kohtusin ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega. Ringsõidu esimeseks peatuskohaks oli OÜ Parivere Tsehh. Firma omanik ja juhataja Holger Wachtmeister tutvustas mulle ettevõte tegevust ja ettevõtluse korraldamist takistavaid probleeme. Põhiliseks vestlusteemaks oli riigi ja ettevõtluse suhe, omanikuvastutus ja riiklik järelevalve ettevõtluse üle.

Teiseks kohtumiskohaks oli Lihula vallavalitsus, kus kohtusime Lihula valla juhtidega. Valla poolt osalesid kohtumisel vallavanem, volikogu esimees, valla haridus – kultuurinõunik ja Kasari kooli direktor. Lihula on Lõuna-Läänemaa pealinn, nii et teemasid oli mitmeid. Rääkisime hariduselu korraldamisest vallas, Lihula võimla ja staadioni renoveerimisest, bussijaama taastamisest, kergliiklusteede rajamisest, kaubanduse seisukorrast piirkonnas ja valla ettevõtete arenguperspektiividest. Kinnitasime üle Kasari õpilaskodu laiendamise vajaduse ja leppisime kokku, et otsime sellele üheskoos lahendusi.

Kolmandaks peatuseks oli Hanila vallamaja, kus saime kokku Hanila vallavanemaga. Siin oli põhiliseks teemaks ettevõtlus ja majandustegevus vallas. Erilise tähelepanu all olid Virtsu tööstusalad, Virtsu lähikonna kaevandused ja kaubasadama kasutamine. Vallavanem rõhutas ka Euroopa Liidu nn „kala-leader“ kalasadamate programmi olulisust rannikuvaldade edasises arengus. Kõne all olid ka tuuleparkide rajamisega seotud õiguslikud aspektid, Nehatu planeeritava kaevandusega seotud probleemid ja Virtsu liiklussõlme ümberehituse vajadus. Leppisime kokku Virtsu tööstuspiirkonna turustamiseks vajalike materjalide kogumise ja koondamise.

Visiidi kokkuvõtteks võiks öelda niimoodi : eelkõige on omavalitsustel kaks probleemi – rahastamise ja kohustuste mittevastavus ning ebastabiilne rahastamine. Ükski toetus või ühekordne investeering ei asenda süsteemset rahastamist. Omavalitsused seisavad oma inimeste ja nende eluolu eest. Omavalitsuste rahastamise stabiilsuses ja kohustustele vastavuses seisnebki oluline osa regionaalpoliitikast.