7.9.16

Läänemaa Abikassa tänab

Läänemaa Abikassa tähistas tänavu augustis oma seitsmendat sünnipäeva. MTÜ Läänemaa Abikassal on kaksteist liiget. Juhatuses on kolm liiget, nõukogus on üheksa liiget. Püsiannetajaid on Abikassal 22, annetuskastidesse annetajaid aga – sadu ja sadu inimesi. Annetuskastid asuvad Coop kauplustes Haapsalus ja ka Rannarootsi keskuses.

Abikassa loomise idee tekkis 2009 aastal, masuperioodil, kui inimeste elatustase oluliselt langema hakkas. Masuperiood, võiks küll arvata, et on lõppenud, abivajajaid siiski on palju. Idee kohaselt oleks pidanud Abikassa hakkama toimima nagu ühistuline kindlustusselts, paljude liikmetega. Nii see päris läinud ei ole, küll aga on Abikassa kujunenud stabiilselt tegutsevaks maakonna heategevusorganisatsiooniks, kus annetaja leiab võimaluse taskukohaseks loobumiseks ja aidatakse kedagi teist abivajajat Läänemaalt.  Ehk siis „inimeselt inimesele“, nii nagu ütleb meie tunnuslause.
Abikassal on mitu omapära. Kõigepealt, me väldime tüüpilist sotsiaalabi andmist, ehk siis Abikassa ei konkureeri kohaliku omavalitsusega ja riikliku sotsiaalsüsteemiga. Teiseks, me anname rahalist toetust. Kui abiorganisatsioonid tihtilugu vahendavad esemeid, toiduaineid vms, siis Abikassa aitab reaalselt elektrivõla ära maksta, lastega seotud hädavajalikud kulutused kanda, hädavajalikku remonti teha vms. Elekter, üürivõlg, õpilaskodu üür, kütteseadme remont, soojustusmaterjal, elektriboileri soetamine jms – sellised on näited kuluartiklitest. Raha ei anta kellelegi kätte, vaid tasutakse firmade poolt esitatud arveid. Kolmandaks, abikassa eelistab lastega peresid. Kanname hoolt selle eest, et lapsed vanemate ajutise häda tõttu kimbatusse ei satuks. Neljandaks – abikassa eeldab ja kontrollib, et abi saaja on ise tubli ja aktiivne oma probleemile lahendusi leidma. Viiendaks – me ei reklaami abi saajaid ega annetajaid vaid toimetame nii diskreetselt kui võimalik.  
Läbi aastate on abikassa eraldanud toetust 76el korral. Tavaliselt laekub Abikassale avaldus kas abivajaja enda või siis ka kellegi teise poolt, kes inimese häda näeb. Kõigepealt suhtleb abivajajaga juhatus, ettepaneku toetuse eraldamiseks teeb nõukogu. Abikassa juhatuse liikmed, raamatupidaja, revident ja nõukogu liikmed teevad on tööd tasuta. Abikassa aastakoosolekud toimuvad igal aastal juunikuus. Sel aastal koguneti 06. Juunil. Tavaliselt korraldatakse liikmetele mõne Läänemaa sotsiaalobjekti külastus. Seekord kohtuti Läänemaa Toidupanga ja FB lehekülje „Heategevus Haapsalus ja Läänemaal“ esindajatega – vahetati kogemusi ja muljeid heategevusest Läänemaal.
Läänemaa Abikassa nimel tahaksin väga tänada meie tublit tegevjuhti Merike Nuudit, juhatuse ja nõukogu liikmeid, raamatupidaja Kaja Kausi ja revidenti Arnold Juhansit.
Väga suur tänu Abikassa püsiannetajatele, aga ka ühekordse annetuse tegijatele ja neile, kes on pidanud võimalikuks annetuskasti kaudu ulatada on abikäsi teisele Läänemaa inimesele.
Abikassa tegevuse põhilised numbrid
 
Sisse (€)
Toetusteks
Taotlusi
Toetusi
Maj.kulu
2009
537
164
1
1
0
2010
7476
3477
20
15
207
(suur kast)
 
2011
2914
2748
15
10
651
(kodukas)
 
2012
3121
4719
12
11
395
(väiksed kastid)
 
2013
5110
3680
13
12
46
 
2014
2713
2770
13
13
104
 
2015
2753
4511
14
14
56