15.9.17

Iga asula peab ellu jääma ja arenema

Andsin just eile intervjuu ajalehele ja igasuguseid mõtteid hakkas liikuma tagantjärgi J Mis siis ikkagi on SDE nimekirja põhiline iva või fookus?

Peie põhiline idee on kirjas meie prorgammi esimestes ridades. Seda saab lugeda veebist, (http://valimised2017.sotsdem.ee/et/ringkond/laane-nigula-vald/) Meil on seal kohe alguses kirjas, et tahame, et iga asula ellu jääks ja areneks. Nii ongi. Iga asula peab ellu jääma ja arenema, igalühel on oma eluõigus ja arengu võti. Me ei saa lähtuda ühe konkreetse asutuse või objekti efektiivsusest vaid nägema iga asulat kui terviklikku ellukeskkonda ja omakorda valda kui terviklikku elukeskkonda.

Me peame nägema suuremat pilti. Me ei pea ja ei saa planeerida ühte suurt kooli ja siis hakata vaidlema, et millisesse asulasse see paigutada. Igas asulas peab kool alles jääma ja kvaliteetset haridust pakkuma, sest see on väga oluline osa selle asula elukeskkonna tervikust. Meil ei pea üldse olema ujulat, need on Haapsalus ja Märjamaal.  Meil ei pea olema hüper-super koolimaja igas asulas, kuid korras kool ja staadion kooli kõrval on elementaarne. Vastupidi - me peama tagama et väikesed kooli ellu jäävad ja head haridust pakuvad. Me ei pea püüdma ehitada ühte väga suurt hooldekodu ja siis vaidlema, et kuhu asulasse see jääb.  Ühe kooli või ühe hooldekodu (või mis muu iganes asutuse puhul) muidugi  - mida suurem,seda efektiivsem, kuid vaadata asulat tervikuna ja valda tervikuna, siis meie ei kavatse ühtegi asulat maha jätta ega perspektiivituks kuulutada.

Oluline on tagada võimalikult terviklik elementaarsete teenuste pakett igas valla keskuses. Me võime leppida ja lepimegi väiksema kooliga või hooldekoduga, mille kohamaksumus ühe lapse kohta või kliendi võib olla kõrgem kui suuremal asutusel, juhul, kui sisu on kvaliteetne ja see asutus annab olulise panuse keskuse ja sellega ka kogu valla püsimajäämisele ja arengule. Terviklikku efekti ja mõju näeme siis kui vaatame mitte ühte asutust vaid kogu asulat ja selle mõjupiirkonda ning kogu valda tervikuna.

Ehk siis meie lasteaiad ja koolid ja kultuurimajad ja spordiobjektid ja hooldekodud jne ei pea üksteisega konkureerima, vaid peavad üksteist täiendama. Selleks et Oru hooldekodu laiendada ei pea Risti oma kinni panema. Mõlemal on arenguruumi. Kui omal tarbijatest väheks jääb siis tuleb tagada kvaliteet, teha hoolikalt müügitööd ja pakkuda teenuseid väljaspoole oma omavalitsuse piire. Pikas perspektiivis tuleb tagada elanike arvu püsimine ja kasv või siis kõigepealt – vähenemise aeglustumine. Ja teenuste kõrval on töökohad siin üliolulised. Mis aga jah, on valla poolt vaadates keerulisem teema, ning riigi üldise poliitika mõju suurem.

Ehk siis – regionaalpoliitika on hädavajalik, nii riigis tervikuna kui ka tulevases Lääne-Nigula vallas. Igal piirkonnal on siin oma eripära. Kui Taebla ja Linnamäe arengut toetab Haapsalu lähedus, siis Nõva, Risti ja Kullamaa arengut hoopiski Tallinna või Raplamaa lähedus. Kui kuskil on ilmselge tööstuspiirkond, siis teisal jällegi ilmselge turismi, suvitus- ja külastuspiirkond. Igale asulale on oma arenguvõti ja seda tuleb kasutada.

Mis puudutab rahvastiku arvu vähenemisse, siis jah, seni on trendid teistsugused, kuid mitte enam nii hullud kui kümmekond aastat tagasi. Kui me ei usu selle (elanike arvu püsimise) võimalikkusesse, ei usu oma valla kohalike keskuste püsimajäämisse, laseme käed rippu ja loomegi strateegia, mille kohaselt on kõige targem elanikud kolida kokku ühte suurde kortermajja,  lapsed ühte suurde kooli jne siis seda kiiremini maa inimestest tühjeneb. Nii et... edasi, ikka edasi, mitte ühtegi sammu tagasi J

Neeme Suur,

parandamatu optimist ja regionaalpoliitik J