28.12.18

Uudised Lääne-Nigula volikogust


Jõulukuisest Lääne-Nigula volikogu istungist on uudiskünnist ületanud nii mõnigi huvitav teema - eelkõige muidugi rahvastikutaaste komisjoni moodustamine ja Nõva kooli vaidluse jätkumine.  Tähelepanu osaliseks on saanud ka Linnamäe hooldekodu teema. Siiski oli seal ka mitmeid muid küsimusi, millest inimestel on hea teada. Panen mõned siis siia kirja.

VOLIKOGUS LÄBIS ESIMESE LUGEMISE 2019 AASTA VALLA EELARVE MÄÄRUS

Järgmise aasta eelarve suuruseks on c´a 11 miljonit eurot, millest haridusele kulub 57%, sotsiaalsele kaitsele 14 %, valitsemisteenustele 10%, kultuurile ja vabale ajale 8%, majandusele 6%, elamu – ja kommunaalmajandusele 4%. Suuremateks investeeringuteks on Taebla kool (2,6meur) ja Linnamäe kultuurisaal (1,3meur). Suuruselt kolmandaks investeeringuks on teede remont – vald kasutab teede remondiks c´a 612 tuh eurot. Neljandal kohal on investeeringud lasteaedadesse - Taebla, Linnamäe ja Martna lasteaiad 372 tuh ja viiendal kohal Taebla tööstusala investeering summas 356 tuh eurot. Suuremad investeeringud saavad veel Hara ja Österby sadamad. Väiksemaid summasid ja investeeringuid jagub kõigisse valla keskustesse.  

VALD ANNAB NÕVA PRITSIMAJA JA – AUTOD TULETÕRJESELTSILE ÜLE.

Otsus kõlas nii:

Võõrandada tasuta Nõva külas asuv Pritsumaja kinnistu koos depoo hoonega ning tuletõrjeauto AZ 3066 reg.nr. 015 SAB, tuletõrjeauto SISU LP 138 reg.nr. 905ALK,  paakauto VOLVO N10 reg.nr. 617AOJ MTÜ-le Nõva Tuletõrjeselts.

VALD ANDIS MARTNA VALLAMAJAST ÜHE RUUMI NAISKODUKAITSE KASUTUSSE

Otsus kõlas nii:

Anda Naiskodukaitse Lääne ringkonna kasutusse ruum suurusega 15 ruutmeetrit asukohaga Lääne-Nigula vald Martna küla Vallamaja.  NB! Ruumide kommunaalkulud jäävad valla kanda.

VALD ANDIS MTÜ NÕVA KOOLIKOGUKOND KASUTUSSE KORTERI ÕPIKODU PIDAMISEKS

Otsus kõlas nii:

Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel sõlmida üürileping MTÜ Nõva Koolikogukond (registrikood 80421827) Mõisa 8, Nõva küla, Lääne-Nigula vald asuva korteriomandi tasuta kasutusse andmiseks. Korteriomandi suurus on ca 71,7 m2, kasutusotstarve õpilaste majutamine. NB! Otsus jõustub tingimuslikult  - kompromisskokkuleppe saavutamisel.

VOLIKOGUS LÄBIS ESIMESE LUGEMISE KAASAVA EEALRVE KORD

Eelnõu kohaselt korraldataks edaspidi aasta alguses ideede kogumine ja konkurss. Kaasava eelarve raames saaks inimesed ise rahvahääletuse teel otsustada, kuidas kasutada teatud osa valla eelarvest. Vallavalitsuse eelnõu kohaselt oleks hääletuse teel jaotatavaks summaks 25 000 eurot. Ühe ettepaneku suurus ei saaks olla väiksem kui 5000 eurot.