13.6.12

Kas Eesti on eeskujuks?

Eesti Päevalehes intervjuu majandusteadlase Rainer Katteliga: Eesti majandusmudelit ei saa maailma eksportida...
Kas Eesti ja Läti mudel siis pole olnud nii edukas?
Tehniliselt võttes me uuest kasvutrendist väga rääkida ei saa, pigem jõuame tagasi sinna, kus olime.
Eesti ja Läti reklaamivad oma mudelit, aga mis riigid on üldse selle kriisi puhul edukad olnud?
Tegelikult on edukad olnud Põhjamaad: nad on säilitanud tööhõive taseme, hoidnud alles ekspordi taseme, sissetulekute taseme, pole kasvatanud oluliselt riigivõlga.
Mis on olnud Põhjamaade puhul põhiliseks relvaks?
Majanduse ja sotsiaalsüsteemi olemuslik tugevus. Majandus on väga dünaamiline, väga ekspordikeskne. Ja kui on vaja inimesi töölt lahti lasta, siis sotsiaalsüsteemi abiga ei kuku nad sisetarbimisest ära.
Kas Eesti ja Läti mudel siis pole olnud nii edukas?
Tehniliselt võttes me uuest kasvutrendist väga rääkida ei saa, pigem jõuame tagasi sinna, kus olime. Meie probleem ju on, et kui kriis tuleb, siis see mõjub kohe kohutavalt inimeste elatustasemele.

Eesti puhul on mitmed poliitikud rõõmustanud, et tore, et meie inimestel oli kuskile minna... Küsimus on nüüd - miks nad peaksid tagasi tulema? Kas Eesti poliitika muutub inimsõbralikumaks? Või rõõmustavad meie juhtivpoliitikud edaspidigi selle üle, et meie inimesed on ülelahe oodatud ja neil on kuskile minna... Just käisime külas Soome SDP-l. Nad ütlesid, et Soomel on kohe vaja tuhat arsti - sest neil on järjekorrad liiga pikad. Meie kostsime selle peale - teadagi, kust nad tulevad...

4.6.12

Abipolitseinike keelenõue - kas liiga karm?

Peale traagilist väikese Varvara surma Narvas tekkis seal tugev diskussioon politsei komplekteerituse osas. Seal on jaoskonnas 18 kohta täitmata, samuti võiks olla 20 abipolitseinikku -neid aga pole. Probleemiks on keeleoskus. Nõue politseinikule ja abipolitseinikul on üks- C1. Nüüd on küsimus - kas võiks leevendada B1-le? Narva linnavaolikogu tegi riigikogule sellise ettepaneku. Täna kordas sisemin saalis oma varasemat seisukohta, et mingit leevendamist ei tule. Politseiniku, kui ametniku puhul saan sellest aru, aga...teades Narva olukorda, kas abipolitseiniku puhul ei võiks siiski B1-ga piirduda? See tähendab igapäevast keeleoskust elus ja töös. C1 - kas teate, kuidas selle ametlik kirjeldus on? Hea küsimus oleks, et kui meist endist ja kui palju meie igapäeva tuttavatest sellele kirjeldusele vastab? Huvitav, kas valitsuse ja riigikogu liikmed vastavad keeleoskuse tasemele C1?

C1: Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähen­dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõiste­tavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tule­muslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksik­asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus­vahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

B1: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.