25.5.10

Rahvaliidust ja maaelust

Tõenäoliselt ei ole Eestis praegu midagi, mis vajaks rohkem toetamist, kui maaelu ja regionaalpoliitika. Päris kahju oleks, kui see missioon vajuks poliitiliste kemplemiste varju. Igal juhul austan nende rahvaliitlaste otsust, kes iseseisvalt jätkata otsustasid. Annaks vaid jumal neile jõudu tegutseda oma idee, oma missiooni nimel. Ja see tegutsemine saab olla ainult poliitiline tegutsemine - parteitöö selle sõna kõige sügavamas mõttes. Kui keegi parteitööd teha ei taha, siis ei saa ka partei olla. Sedasama rääkisin headele Läänemaa rahvaliitlastele, kui käisin neid maakonna üldkogul tervitamas.

Selleks, et tegutseda parteina peab olema

1. Kandev idee, rahvast ühendav ja liitev missioon... müüt. Näiteks müüt ruttu rikkaks saamisest, müüt õiglasest ühiskonnast, müüt maameeste võimust, müüt eestlastest eestlaste maal vms.
2. Ideoloogid, ehk inimesed, kes selle müüdi sõnastavad kõigile arusaadavasse keelde ja lausetesse, kes hoiavad üleval partei mõtet ja südametunnistust.
3. Tipp-poliitikud ehk inimesed, kelle järgi massid saavad joonduda, inimesed, kes ideoloogide poolt kantud sõnumi inimesti viivad ja samas valdavad kompromisside valusat kunsti, kes kannatavad välja avaliku tähelepanu ja avaliku häbistamise oponentide poolt...
4. Usinad parteitöötajad, ehk inimesed, kes oma igapäevase usina tööga tagavad partei kui organisatsiooni püsimise ja arenemise, tehes seda suures osas vabatahtlikult, oma raha eest.
5. Aktiivsed toetajad - ehk inimesed, kes kogunevad kohalikele ja riiklikele kongressidele, mõnikord löövad ka kaasa kohalikes tegemistes.
6. Hääletajad - ehk inimesed, kes toetavad just selle partei müüti/missiooni ja usuvad, et just need poliitikud ja just see partei seda missiooni suudavad kanda ja annavad oma hääle nende poolt.

Kui kõik need punktid on täidetud, siis saab partei olla partei. Vastasel juhul saab ta olla näiteks - rahvaliikumine. Mõni rahvaliikumine saab parteiks, mõni muutub jälle parteist rahvaliikumiseks. Reaalselt suudab Eesti elu aga muuta see hulk inimesi, kes on esindatud riigikogus. Paljusid loetletud punkte on oma missiooni, oma kandva idee püsimise nimel võimalik kanda ka üheskoos - kasvõi selleks et piisavalt suurt hulk vastava suuna toetajaid oleks parlamendis esindatud. Üheskoos on tihti kergem olla päriselt partei ja lüüa kaasa aktiivses poliitikas. Piinlik ka, kui kõik on idee poolt, koosolekule ka tullakse ja häälekalt sõna võetakse, aga asi sellega piirdub. Kui päriselt parteitööd keegi teha ei taha, kui tipp-poliitikud ei ole enam usutavad...siis võib idee hääbuda või saada hoopis aferistide hüppelauaks. See oleks aga halb. Eriti Rahvaliidu puhul. Iga jõud, mis suudab päriselt, mitte sõnades ja mitte silmakirjaks kaitsa Eesti maaelu, on kuldaväärt. Peaasi et lohehaigus (J.R.Tolkien) kallale ei tuleks ...