22.4.20

Risti kogukonnakogu rääkis: kaasav eelarve ja muud tööd ja tegemised 2020

Eile oli kogukonnakogu koosolek Skype´s. Kuna protokollini läheb veidi veel aega, siis panen Risti rahva jaoks siia lühidalt kirja olulisemad asjad millest räägiti.
Risti kogukonnakogu sai täiendust - Kuno Tehva on nüüd Risti piirkonna esindaja vallavalitsuses ja sellega ka kogukonna liige.
1.Vallavanem rääkis sellest, kuidas vallas Covid-19 viirusega toime tullakse.
2. Hooldekodu ja lasteaia juhataja rääkisid kuidas nemad eriolukorras toimetavad. Sven Köster kooli hoolekogu esimehena rääkis kooli elust, direktori poolt koostatud ülevaate alusel. Kooli juures tuli jutuks ka jalgpalliväljaku piirdeaia võrgu seisukord. Võrk vajab remonti ja parandamist.
3. Kaasava eelarve hääletusse esitati kolm projekti. Kogukonnakogu otsustas, et nendest kaks vastavad tingimustele ja lähevad hääletusele. Need on a) spordiklubi projekt jõusaali ja võrkpalli vahendite soetamiseks ja b) lasteaia projekt õuesõppepaviljoni rajamiseks. Kui teuleb hääletamine, siis saate kõik oma hääle anda oma lemmikule :)
4. Risti piirkonnas teostatavad investeeringud:
  • Vallavalitsusel on sõlmitud leping Risti staadioni valgustuse I etapi väljaehitamiseks
  • Välja on kuulutatud riigihange moodulite rentimiseks Risti Hooldekodule, pakkumuste tähtaeg 24.04.2020.
  • Välja on kuulutatud väikehange „Risti bussiootepaviljoni projekteerimine“ pakkumuste tähtaeg 24.04.2020
  • Välja on kuulutatud väikehange „Risti spordihoone saali põranda lihvimine, lakkimine ja väljakute markeerimine", pakkumuste tähtaeg 23.04.2020.
  • Ette valmistamisel on väikehange „Risti Kooli kodundusklassi remont.
  • Ette valmistamisel on väikehange „Risti lasteaia üleviimine pelletiküttele ja keskküttesüsteemi välja ehitamine
  • Maanteeamet valmistab ette projekti Risti keskuse (Lihula mnt) liiklusohutuse tõstmiseks muu hulgas ehitatakse kergtee kuni Lihula mnt 10, ülestõstetud ülekäigurada Eha/Koidu ristmiku piirkonda ja parkla hooldekodu kõrvale (viimast rahastab vald).
  • Vallavalitsus valmistab ette hanget kruusateede kapitaalremondiks, suuremad objektid Risti piirkonnas on Mike tee, Kolge tee, Piirsalu Baasi tee
5. Rääkisime vana rahvamaja müügist. Volikogu andis loa hoonet müüa, alghinnaks määrati 10 000 eurot. Selle hinnaga seni ei ole huvilist ilmunud. Küll aga on tehtud taotlus hoone ostmiseks 5000-nde euroga. Kinnisvara ost-müük käib volikogu kaudu. Teema tuleb uuesti volikogusse viia.
6. Rääkisime Risti alevi Soo tänava piirkonna sadevete probleemist. Ala on teadaolevalt väga märg. Vaja oleks puhastada peakraav ning kogujakraavid. Kindlasti ei tohi kraave kinni ajada. Kui keegi oma krundil kraavi kinni ajab, siis põhjustab see probleeme nii talle endale, kui naabritele. Niipea, kui eriolukorra tingimused lubavad, siis kutsume selle kandi rahva nõupidamisele, kuidas teemaga edasi minna.
7. Rääkisime Jaakna karjääri korrastamise projektist. Jaakna karjääri peaks peale kruusa väljakaevamist tekkima ujumiskohaga järv. Kuna karjäär on jaotatud kolme kaevandaja vahel, siis on vaja koostööd, et kõik saaksid ühte moodi asjast aru, millised on seadusest tulenevad nõuded ja millised on küla elanike ootused.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar