4.2.20

Lääne-Nigula valla 2020 aasta investeeringud


Tabel 33. Investeerimistegevus 2020. aastal

Reasildid
2020
03 INVESTEERIMISTEGEVUS
4 654 812,00 €
15 Osaluse soetus
1 175 000,00 €
Osaluste soetus (Oru kooli saali ehitus)
1 175 000,00 €
15 Põhivara soetus
2 357 654,00 €
Risti staadion
36 224,00 €
Asutuste väikeinvesteeringud
80 000,00 €
Kullamaa Keskkool
264 500,00 €
Kullamaa Lasteaed
7 000,00 €
Kullamaa tehisjärv
15 000,00 €
LNVV Vallavalitsus
8 000,00 €
MaOV Vallavalitsus
11 500,00 €
Martna Põhikool
15 400,00 €
Munitsipaalelupinnad
1 200,00 €
Noarootsi Kool
56 000,00 €
Nõva Kool
15 000,00 €
Oru Hooldekodu
15 500,00 €
Risti bussijaam
8 000,00 €
Risti Hooldekodu
22 264,00 €
Sotsiaalelupind
6 400,00 €
Suve- ja talihooldus
433 000,00 €
Taebla aiamaa
43 521,00 €
Taebla Kool
555 817,00 €
Tänavavalgustus (Palivere rek ja teised)
463 328,00 €
Österby sadam
300 000,00 €
3502 Mujalt saadavad toetused põhivara soetuseks
692 042,00 €
Risti staadion
36 224,00 €
Costal Hiking
6 972,00 €
Hajaasustus
40 000,00 €
Kullamaa Keskkool
100 000,00 €
Militaarporjekt
31 338,00 €
Taebla aiamaa
39 170,00 €
Taebla Kool
100 608,00 €
Tänavavalgustus
187 730,00 €
Österby sadam
150 000,00 €
381 Saadav tulu vara müügist
50 000,00 €
Vara müük
50 000,00 €
4502 Valla poolt antavad toetused põhivara soetuseks
335 116,00 €
Costal Hiking
13 206,00 €
Hajaasustus
80 000,00 €
Investeeringutoetus korra alusel
20 000,00 €
Kaasav eelarve
40 000,00 €
Militaarporjekt
36 910,00 €
Pikajalamäe haldamine (valla osalus investeeringutes)
40 000,00 €
Rõude veevärk
75 000,00 €
Variku Veevärk
30 000,00 €
650 Intressikulud (siin on ainult intressikulu)
45 000,00 €
Laenude tagasimaksed
45 000,00 €

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar