3.9.21

Osavald kui perearstipunkt

 Minu käest on küsitud, et mis on osavalla mõte? Sellist küsimust esitavad eelkõige inimesed, kes elavad Risti-Palivere-Taebla-Oru piirkonnas , ehk siis nii-öelda „vanas Lääne-Nigula vallas“. Need kes elavad praegu osavallas, sellist küsimust ei esita. Eks omal ajal on ju räägitud palju valdade liitumise vajalikkusest. Ja pärast valdade liitumist ongi tegelikult läinud asjad paremaks. Sotsiaaltöö ühine korraldamine, hariduse tugikeskus, lastekaitse, rahastuse taotlemine fondidest – neid valdkondi on mitmeid, mida saab positiivseks näiteks tuua. Asulate keskused on ilusamaks saanud, palju teid on saanud mustkatte alla. Koolid, lasteaiad, sadamad…investeeringuid on tehtud igasse piirkonda ja tehakse veel. Kui nüüd aga on kerkinud üles mõte osavaldade loomisest ka nn „endise Lääne-Nigula“ territooriumil, siis küsitakse, et miks? 

Olen siis toonud võrdluse, et osavald, see on nagu perearstipunkt. Eks on ju perearst see, kes tegeleb ennetustööga, lahendab esimesed probleemid, hoiab kohalike tervisel silma peal, teeb esimesed analüüsid, määrab ja korraldab lihtsama ravi ja vajadusel suunab eriarsti juurde. Nii ka osavald tegeleb kohalike asjadega kohapeal. Korraldab kohalike asutuste majandustegevust, haljastust ja heakorda, kalmistuid ja teede hooldust, toetab kohalikku seltsielu ja palju muud. Osavald teostab piirkonnas väiksemad hanked ja tööde tellimised, on esimeseks kontaktpunktiks inimeste ja valla vahel.

Osavallavanem on vastutajaks ja järelevaatajaks osavallas toimuvate tööde puhul. Vajadusel, kui omal jõud üle ei käi, siis suunab küsimuse keskkontorisse, erialaspetside kätte.  Osavallavanem on vallavalitsuse liige – nii on ka vallavalitsuses  piirkond esindatud inimesega, kes on palgaline ja asjadega igapäevaselt tegeleb. Kohalikuks elukorralduseks vajalikud kulud on osavalla eelarves. Osavallavanem selgitab ja kaitseb oma piirkonna vajadusi vallaeelarve koostamise juures.

Praegu on meil vallas kaks süsteemi – osavaldadega ja ilma osavaldadeta. Nelja aastaga on selgeks saanud, et osavaldadega süsteem on parem. Osavallaga piirkonnas on kohalikud tegemised kiiremini ja paremini korraldatud. Valla keskasutuses ongi nii-öelda „eriarstid“, ehk valdkonna spetsialistid. Inimesele, kes parasjagu tegeleb hankega, mille maht on sadu tuhandeid eurosid, ei tohiks panna kohustust samal ajal tegeleda kohalikule kalmistule liiva tellimisega või lasteaias või koolis pisiremondi korraldamisega. Vanas Lääne-Nigulas paraku see praegu just nii käib.

Taeblas, Orul, Paliveres ja Ristil ei ole kohalikku palgalist asjaajajat. Suured üle-valla asjad ja kohalikud väiksemad asjad on kogunenud ühte kohta – keskkontori spetsialistide lauale. See oli siis veel võimalik, kui peale esimest liitumist neli piirkonda ühes vallas tegutsesid. Nüüd, kus vallas kaheksa piirkonda koos on, see enam ei tööta. Meil on vald Nõvalt Kasarini.  Siin peab olema esmane kohalikul tasemel asjaajamine.

Ka kohaliku initsiatiivi toetamine on oluline ülesanne osavallale. Igaüks, kes kohaliku elu arendamises kaasa on löönud, teab, et töö peab olema järjepidev. Ühes külas või ühe seltsi töö korraldamine on üks asi. Kui aga tegemist on suurema piirkonnaga, kus külasid mitmeid, kus kohalikus keskuses valla asutused  ja hooned paiknevad, seal ei ole asi nii lihtne. Seal ei ole nii, et teeme ühe asja ära ja siis ongi hästi. Vajalikke projekte ja algatusi on kümneid ja nende elluviimine võtab aastaid. See töö ei lõppe kunagi. Samas ei ole kasu heade ideede nimekirjast, kui nende elluviimine ehku peale jääb.  Osavald aitab ja toetab mittetulundusühinguid ja seltse, on kohaliku arendustöö koordinaator ja jõudumööda ka eestvedaja.

Meil on praegu valida kahe suuna vahel – kas osavaldadega või siis ilma osavaldadeta töökorraldus. Ühtedel nii ja teistel naa – selline olukord ei saa edasi kesta. Praegu on osavallad ennast tõestanud. Nii ei ole ka imestada, et need piirkonnad, kus osavaldu pole, sama taotlevad. Peame vaid hoolikalt vaatama, et uute osavaldade loomisel ja mehitamisel ka majanduslikult mõistlik mõtlemine säilib. Eesmärgiks ei ole ju valla eelarvet osavaldade juurde tegemise peale ära kulutada. Me peame säilitama ka investeerimisvõimet ja võimet palgata keskkontorisse häid spetsialiste. Ümbervaatamist ja täpsustamist vajab kogu valla meeskond – inimeste arv, ülesanded, koormused ja palgad.

Lääne-Nigula vald koosneb kaheksast piirkonnast. Igaüks nendest peab olema hästi hoitud. Piirkonnad peavad olema võrdselt või vähemalt sarnaselt koheldud. Sellisena ei ole osavaldade tekkimine „vanas Lääne-Nigulas“ mitte tagasiminek, vaid töökorralduse paremaks muutmine. See on edasiminek, see on õppimine iseenda kogemusest. Neli aastat on näidanud osavaldadega süsteemi eeliseid.  Just sellest lähtus Oru piirkond oma taotluse esitamisel. Sellest lähtus ka Lääne-Nigula vallavolikogu, kui osavaldadele rohelise tule andis. Kui siis kaks piirkonda otsustaksid näiteks kahe peale ühise osavalla moodustada, siis on see kohaliku kokkuleppe küsimus. Kui keegi arvab ikka, et „miks küll“, siis – küsige endalt – kas perearstikeskuse ära kadumine või tekkimine piirkonnas mõjutaks teie elu-olu? Meditsiinisüsteemi muuta on kohalikel inimestel päris keeruline. Oma valda saame ikka paremaks teha.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar