4.6.12

Abipolitseinike keelenõue - kas liiga karm?

Peale traagilist väikese Varvara surma Narvas tekkis seal tugev diskussioon politsei komplekteerituse osas. Seal on jaoskonnas 18 kohta täitmata, samuti võiks olla 20 abipolitseinikku -neid aga pole. Probleemiks on keeleoskus. Nõue politseinikule ja abipolitseinikul on üks- C1. Nüüd on küsimus - kas võiks leevendada B1-le? Narva linnavaolikogu tegi riigikogule sellise ettepaneku. Täna kordas sisemin saalis oma varasemat seisukohta, et mingit leevendamist ei tule. Politseiniku, kui ametniku puhul saan sellest aru, aga...teades Narva olukorda, kas abipolitseiniku puhul ei võiks siiski B1-ga piirduda? See tähendab igapäevast keeleoskust elus ja töös. C1 - kas teate, kuidas selle ametlik kirjeldus on? Hea küsimus oleks, et kui meist endist ja kui palju meie igapäeva tuttavatest sellele kirjeldusele vastab? Huvitav, kas valitsuse ja riigikogu liikmed vastavad keeleoskuse tasemele C1?

C1: Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähen­dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõiste­tavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tule­muslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksik­asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus­vahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

B1: Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar