15.1.15

Laenulõksude likvideerimine

Ega ei olekski ju midagi lahti kui inimesed ei oleks hädas. Või siis mõtlematud. Ma ei tea küll, et keegi nalja pärast kiirlaenu võtma läheks. See on ju üldiselt teada, et kiirlaen ei ole lahenduseks, pigem süvendab probleeme. Kuid siiski jah, on ka palju hetkeajendi sunnil võetud laene. Ehk siis ikkagi ka mõtlematus, hetkeline, möödapääsmatuna tunduv vajadus, mis lahendatakse lihtsalt ja käepäraselt ja tulevik ja tagasimakse tundub ju nii kaugel. Ainult et – paraku, probleemid mis laenulõksu langemisega kaasnevad on suuremad, kui need, mis sinna sundisid.

Kiirlaenude maht kasvab. Viimastel aastatel lausa 30% aastas. Kõikidest tarbimislaenudest veerandi moodustavad kiirlaenud. Kiirlaenud on kordades, kui mitte sadades kordades kallimad kui tavalised laenud. Eelmise aasta alguse seisuga oli Eestis 34 706  isikut,  kes on kiirlaenu või tarbijakrediidi tasumisega hätta jäänud. Sealhulgas  19  671  inimesel  on  üks  kehtiv  maksehäire ning 15 035 inimesel on kaks ja rohkem kehtivat maksehäiret. Et kiirlaenuturg vajab reguleerimist see oli ilmselge. 2013 aastal vastu võetud pigem heale tavale manitsev seadusemuudatus, millega kohustati laenuandjaid hoolikamalt laenu saaja maksevõimet kontrollima jäi ilmselgelt väheseks.

2014 aasta kevadel võttis uus koalitsioon oma eesmärgiks kiirlaenuturgu otsustavalt korrastada. Mitte, et see otsus ei oleks vaidlemata saavutatud. Eks ikka on arvamusi, et ettevõtlusvabadus on midagi, mida ei tohiks väärata, ja et inimesel ongi õigus ise oma vead teha. Kuid lõpuks, kui probleemid on nii silmnähtavad, siis saavad kõik aru et, liigkasuvõtmine ei ole osa ettevõtlusvabadusest ja laenulõksu langemine ei ole inimese vaba tahte väljendus. Ehk nagu seadus ütleb – laenu andja peaks ju olema teadlik laenu võtja erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muudest sellistest asjaoludest ja mitte selliseid laene andma. Kui aga hea tava ilmselgelt ei toimi, siis tuleb võtta vastu vajalikud otsused.

Koalitsiooni poolt planeeritud meetmete pakett on tõhus ja täielik. Rahandusministeeriumile tehti ülesandeks töötada välja eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse tegevusloakohustus tarbijakrediidiettevõtjatele ja allutatakse kiirlaenukontorid Finantsinspektsiooni järelevalvele. Justiitsministeeriumi kohustati esitama eelnõud laenude krediidikulukuse määra piiramiseks, vahekohtute kasutamise keelamiseks tarbijakrediidilepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel ning laenudega seotud sissenõudmiskulude reguleerimiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tehti ülesandeks esitada eelnõu tarbijakrediidi reklaami piiramiseks. Kõik need eelnõud on täna riigikogu menetluses – toimuvad arutelud komisjonides ja riigikogu täiskogu istungitel. Lisaks analüüsib Justiitsministeerium eraisikute võlgade ümberkujundamise menetluse tõhustamise võimalusi ja Sotsiaalministeerium võlanõustamise teenuse kättesaadavust.

Kõik loetletu on hädavajalik abi inimestele. Praegu teeme riigi regulatsioonide osas kõik mis võimalik. On aga veel üks asi, see on inimeste endi teadlikkuse tõstmine. Siin on meil kõigil veel pikk maa käia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar