15.1.19

Eramaja ehitus võiks olla bürokraatiavaba
Valimiseelsel perioodil on huvitavaid mõtted hulganisti ringi liikumas. Riigireformi SA juht vandeadvokaat  Jüri Raidla on välja käinud mõtte, et Eestis tuleb ametnike arvu vähendada kaks korda. Eesti 200 programm näeb ette kogu üldhariduse ja sotsiaalteenuse ära võtmise kohalikelt omavalitsustelt ja andmise riigi kätte. Ka sotsiaaldemokraadid on veendunud, et riiki tuleb korraldada mõistlikult. Ainult et me ei ole võtnud eesmärgiks likvideerida ametnikud, kui riigi töötegijaid. Omavalitsuste likvideerimisega me ka ei tegele. Me oleme võtnud sihikule bürokraatia. Toon kaks näidet.

Võtame kõigepealt kätte ja vähendame neid regulatsioone ja nõudeid, mis otseselt inimeste ja ettevõttete tegevust puudutavad ja mis hädavajalikud ei ole.  Riik ei pea reguleerima kõike ja kontrollima kõiki. Kui bürokraatiat jääb vähemaks, siis ametnike arv väheneb juba sellest tulenevana. Näiteks on SDE programmis kirjas, et peaks lihtsustama elamuehitust.

Oluline on mõistlikkuse printsiibi järgimine.  Oleks mõistlik, kui üks pere saaks ehitada endale kodu, nii et sellega ei kaasne riigi poolt kehtestatud paberimajanduse mäge. Ise ehitavad, endale. Kui tahavad tööd tellida, tellivad. Kui vajavad nõu ja abi, küsivad. Praegu on piiriks 60 m2. Nii suurt hoonet võib veel ilma ehitusloata ehitada, peab vaid vormistama ehitusteatise.  See piir võiks olla vähemalt kaks korda suurem, kui mitte veel rohkem.

Selge on see, et gaasiseade, elekter, küttekolle ja reovee puhastus peavad olema spetsialisti poolt üle vaadatud. Ära ennast ära tapa ja naabri kaevu solgiga üle ujuta. See aga, milline on tubade paigutus ja katuse kaldenurk, on ikka igaühe enda asi. Ma saan aru nõuetest suuremale kortermajale, tööstus- või kaubandushoonele või ühiskondlikule hoonele. Nendes elab, töötab ja neid külastab suur hulk inimesi. Eramaja, eriti veel hajaasustuses, peaks olema küll aga võimalikult bürokraatiavaba projekt.

Teiseks näiteks toon ühe väikeettevõtte, mis toitlustuse ja majutusega tegeleb. Muidugi peab üks teenust pakkuv majutuskoht olema korras. Aga padja ja käterätiku suuruse määramine ministri määrusega, see on ikka üleliia.  Majutusasutuse üldist kvaliteeti kontrollivad hea meelega inimesed ise, andes hinnanguid internetis.  SDE programmis on kirjas, et vähendame olulisel määral majutusettevõtetele esitavaid nõudeid valdkondades, kus toimib iseregulatsioon. SDE programmis on ka kirjas, et vähendame järelevalvekoormust ettevõtetele, kes on seni eeskujulikult toiduohutuse ja päritolu nõuetest kinni pidanud.

Bürokraatia vähendamine on märksõnaks nii lihtsama ja tõhusama riigi loomisel, kui ka ettevõtlusvabaduse suurendamisel. SDE on kirjutanud programmi „Vähendame üldist bürokraatiast tulenevat halduskoormust 25% nelja aasta jooksul“. Siinjuures võtsime eeskuju Taanist, kus  hiljuti viidi läbi halduskoormuse audit ja suudeti teha riiki lihtsamaks. Suudame ka meie.

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar