9.1.19

Ristil ja Taeblas moodustati kogukonnakogud

Lääne-Nigula vallas on kaheksa piirkonda. Neli nendest on kaetud osavaldadega - Kullamaa, Martna, Noarootsi ja Nõva. Kui omavalitsused ühinesid, siis lepiti ühinemislepingus kokku, et need piirkonnad, kus osavalda ei ole (Risti, Palivere, Taebla ja Linnamäe) võivad moodustada kogukonnagu. Ikka selleks, et oma piirkonna arengutes kaasa rääkida, et piirkonna inimeste hääl paremini suurde valda kosta oleks.


Lääne-Nigula vallavolikogu võttis möödunud augustis vastu kogukonnakogude statuudi. Selle kohaselt kuuluvad kogukonnakogusse piirkonnast valitud volikogu liikmed, sellest piirkonnast pärit vallavalitsuse liige, kooli ja lasteaia hoolekogude esindajad, noortekogu esindaja, külaseltside esindajad või külavanemad ja piirkonna ettevõtjate esindaja. Kogukonnakogu koosseisu kinnitab ja selles muudatusi teeb vallavalitsuse vastav komisjon.


RISTI KOGUKONNAKOGU 
10. detsembril 2018 toimus Risti piirkonna kogukonnakogu moodustamise algatuskoosolek. Algatuskoosoleku kutsus kokku Neeme Suur. Otsustati teha ettepanek Risti kogukonnakogu koosseisu kinnitamiseks (protokoll dokumendiregistris 1-9/18-2004-1).  Nüüd on siis valla komisjoni poolt Risti kogukonnakogu moodustatud.

1. Kinnitada Risti kogukonnakogu järgmises koosseisus:
1.1 Neeme Suur, Risti piirkonnast valitud volikogu liige;
1.2 Margus Ojamäe, Risti piirkonnast valitud volikogu liige;
1.3 Elvo Leppmaa, Risti piirkonnast valitud volikogu liige;
1.4 Heli Randes, piirkonnas elav vallavalitsuse liige;
1.5 Kail Visla, Risti Põhikooli hoolekogu esindaja;
1.6 Triin Kusmin, Risti Lasteaia hoolekogu esindaja;
1.7 Guido Ulejev, MTÜ Risti Rahvaseltsi esindaja;
1.8 Lea Lai, Piirsalu külavanem;
1.9 Sven Köster, Risti piirkonna ettevõtjate esindaja.


Jaakna küla ja Rõuma küla esindajad otsustasid algatuskoosolekul, et need külad saavad esindatud Risti Rahvaseltsi kaudu. Kuke, Rehemäe ja Kuijõe küladele tehti ettepanek oma esindaja nimetamiseks kogukonnakogusse (kas külavanem või külaseltsi esindaja). Kui nendel küladel esindaja olemas, siis saab kogukonnakogu selle võrra laiendatud.


TAEBLA KOGUKONNAKOGU
Ka Taebla kogukonnakogu on moodustatud. 18. detsembril 2018 toimus Võntkülas Taebla piirkonna kogukonnakogu moodustamise algatuskoosolek. Selle kutsusid kokku Mikk Lõhmus, Taivo Kaus ja Rutt Lillepea.  Otsustati teha ettepanek Taebla kogukonnakogu koosseisu kinnitamiseks (protokoll dokumendiregistris 1-9/19-32-1). Valla komisjoni tegi otsuse:


1. Kinnitada Taebla kogukonnakogu järgmises koosseisus:
1.1 Rutt Lillepea, MTÜ Võntküla Külaselts esindaja
1.2 Jüri Bachman, MTÜ Turvalepa Külaselts esindaja
1.3 Taivo Kaus, MTÜ Kirimäe Külaselts esindaja, piirkonnas elav vallavalitsuse liige
1.4 Riina Kopti, MTÜ Taebla Kultuurselts Kehale ja Vaimule esindaja
1.5 Ruth Randoja, MTÜ Kogukonnatuba esindaja
1.6 Peeter Sass, Koela külavanem
1.7 Mikk Lõhmus, piirkonnas elav vallavalitsuse liige
1.8 Jaanus Mägi, piirkonnas elav volikogu liige
1.9 Marge Laansalu, Taebla Kooli hoolekogu liige
1.10 Julia Sirkel, Taebla piirkonna ettevõtjate esindaja


Järgmisena kutsub volikogu esimees kokku kogukonnakogu esimese koosoleku ja valitakse kogukonnakogu esimees. See saab toimuma lähikuude jooksul. Linnamäe piirkonnas on kogukonnakogu moodustamine käsil. Tegevust veab eest Linnamäe Arenguselts. Palivere piirkond on alles teemat arutamas.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar